Výroba treninkových čtyřkolek

Nabízíme stavbu čtyřkolek pro sporty psích spřežení a repase nebo vylepšení Vašich stávajících čtyřkolek nebo tříkolek. Používáme kvalitní materiály a moto komponenty a klademe důraz na bezpečnost a pohodlí při treninku se psy. Při stavbě vycházíme s bohatých zkušeností ze závodů teréních motocyklů (motokros, enduro). Sněhové podmínky pro mushing se mění, proto si pojďme náš krásný sport UŽÍT i ve chvílích, kdy v krajině neleží kupy sněhu jak tomu bývalo dříve ;-) 

 

V POHYBU Sled Dog Cart

 

 

-vybavená dvěma brzdovými okruhy kapalinových, kotoučových brzd

-sedadlem pro spolujezdce

-nezávysle odpružená, přední náprava vynutými pružinami, tlumenými tlumiči

-na přání lze dovybavit parkovací brzdou, odpruženými zadními koly, závaží, osvětlení, uložným prostorem

-nastavitelná tvrdost tlumičů

 

 

Případným zajemcům jsme schopni nabidnout individuální, technické řešení.

 

 

Naším cílem je nabídnout tři verze odstupňované podle hmotnosti pro trenink 4 psů až po větší smečku. Nabízíme bezpečnou, pohodlnou, čtyřkolku pro trenink se psy, najíždění kilometrů, která reprezentuje a hlavně jízda s ní baví. Pro větší týmy splní požadavky i pro závody. 

 

 

 

Přijeďte se k nám svézt ;-)

Cena čtyřkolky se pohybuje od 1000 do 2000 euro, dle zvolených komponentů.

 

 

Produktion von Training-Quads

Wir bieten den Bau Quads für Hundegespanne sowie die Überholung oder Überarbeitung Ihrer bestehenden Quads oder Dreiräder an. Wir verwenden hochwertige Werkstoffe und Motokomponenten und legen den Schwerpunkt auf Sicherheit und Komfort beim Hundetraining. Bei dem Bau gehen wir von den reichen Erfahrungen aus den Rennen der Geländemotorräder (Motocross, Enduro) aus. Die Schneebedingungen für Mushing ändern sich, deshalb lass uns unseren herrlichen Sport auch zu Zeiten GENIEßEN, wenn es den Schnee wie früher in der Landschaft nicht mehr gibt;-) 

OFF SNOW V pohybu / In der Bewegung

-ausgerüstet mit zwei Bremskreisen mit hydraulischen Scheibenbremsen

-mit einem Beifahrersitz

-Vorderachse mit unabhängiger Federung, mit Schraubenfedern, gedämpften Dämpfern

-auf Wunsch kann es mit Feststellbremse, gefederten Hinterrädern, Gewicht, Beleuchtung, Laderaum nachgerüstet werden

-einstellbare Härte der Dämpfer

Wir sind fähig, eine individuelle technische Lösung eventuellen Interessenten anzubieten.

Unser Ziel ist es, drei nach dem Gewicht abgestufte Versionen für das Training von 4 Hunden bis zu einem größeren Rudel anzubieten. Wir bieten ein sicheres, bequemes Quad für das Training mit Hunden, die Erreichung der erforderlichen Leistung an, das repräsentiert und vor allem Spaß macht. Für größere Teams erfüllt es auch die Anforderungen für Rennen. 

Kommen Sie und probieren Sie es aus ;-)

Der Preis des Quads beträgt von 1000 bis 2000 Euro, je nach den gewählten Komponenten.

 

 

 

Manufacture of Training Four-Wheelers

We offer construction four-wheelers for dog-team sports and overhauls or improvements of your current four-wheelers or three-wheelers. We use high-quality materials and moto components, putting stress on safety and comfort during training with dogs. Our construction is based on extensive experience from off-road motorcycle races (motocross, enduro). The snow conditions for mushing are subject to change so let’s enjoy our beautiful sport even in moments when country is not covered with lots of snow as it used to be… ;-) 

OFF SNOW V pohybu

-equipped with two brake circuits – hydraulic disc brakes

-mate’s seat

-independently suspended front axle – coil springs, dampened shock-absorbers

-on request, the four-wheeler may be equipped with a parking brake, sprung rear wheel, weights, lighting, stowage compartment

-adjustable hardness of shock-absorbers

We are able to offer individual technical solution to prospective clients.

Our aim is to offer three models for different weight – for training of 4 dogs up to a large pack. We offer a safe and comfortable four-wheeler for training with dogs, collecting kilometres – the four-wheeler will represent you and – what is the most important thing - you will enjoy the trip. For large teams it will also meet requirements for races. 

Come and get a lift with us ;-)

The price of the four-wheeler is from €1000 to €2000, depending on the components selected.